Verdifulle med et stort potensiale …»

Stamceller fra navlestrengen

Navlestrengsstamceller - unge, multipotente og upåvirkede

Fra å være en enkelt stamcelle, utvikler den befruktede eggcellen seg til et menneske som består av mer enn 200 forskjellige celletyper.

Stamcellene eldes i takt med oss, og akkurat som oss kan de også bli skadet av sykdom og miljømessige faktorer. Derfor er det svært fordelaktig å samle opp stamceller ved fødselen, for så å fryse dem ned med hjelp av kryokonservering. Der eldes de ikke og er trygt beskyttet mot sykdommer og negative miljøfaktorer.

Stamceller fra navlestrengen

Stamcellene som utvikles i siste tredjedel av svangerskapet flyter med blodet ut i benmargen. Denne siste vandringen er grunnen til at man finner så mange stamceller i blodet til det ufødte barnet, og årsaken til at det finnes millioner av disse stamcellene i navlestrengen. Når navlestrengen klippes ved fødselen er det enkelt og smertefritt å samle opp stamceller. Stamcellene fra navlestrengen har et stort utviklingspotensiale, noe som gjør at de kan utvikle seg til mange forskjellige celletyper. Blant annet produseres alle nye blodceller, kroppens immunsystem og annet organisk vev fra stamceller som finnes i navlestrengen.

Fordeler med stamceller fra navlestrengen

  • Oppsamlingen er sikker og smertefri for både mor og barn
  • Cellene er unge, uskadde og upåvirkede
  • De kan utvikle seg til mange forskjellige celletyper
  • De har et allsidig brukspotensiale, spesielt med tanke på vekst og fornyelse av skadede vev 
stammzellen-aus-der-nabelschnur

Husk: navlestrengsblod og navlestrengsvev kan kun sikres umiddelbart etter fødselen. Det er derfor viktig å ta en tidlig vurdering på om man skal bestille stamcelledepot, slik at man mottar Vita 34 sin fødselspakke før fødselen.

Vita 34 er ikke bare størst i Norden, men også den første som har fått tillatelse til å samle opp stamceller fra både navlestrengsblod og navlestrengsvev. Vi kan sikre stamcellene for fremtiden, slik at ditt barn ved senere behov kan bruke dem til terapautisk behandling.

 

Stamceller fra navlestrengen er for verdifulle til å kastes

Navlestrengen er normalt 50-60 centimeter og danner et unikt reservoar for stamceller. Likevel blir den alt for ofte fjernet sammen med morkaken i det kliniske avfallet. Eksperter anslår at opptil 95% av alle navlestrenger kastes i ubenyttet tilstand. Når navlestrengsblod og navlestrengsvev først blir tatt vare på, står det til rådighet som stamcelledepot for resten av livet. 

Sammenligning av stamcellekilderNeonatale stamcellerVoksne stamcellerEmbryonale stamceller
Evnen til å differensiere seg i ulike celletyperJaJaJa
High capacity of proliferationJaNeiJa
Lav risiko for tumor dannelseJaJaNei
Lav risiko for viral forurensningJaNeiJa
Kapasitet for autolog transplantasjonJaJaNei
Bevist behandling ved menneskelige pasienterJaJaNei
Sammenligning av de forskjellige stamcelletypenes egenskaper