Innovativ medisin basert på stamceller.»

Bruk av stamceller

Vellykket stamcellebehandling er ikke science fiction lenger

Det er noe spesielt med stamceller fra navlestrengen. Hittil har de vært brukt over 30 000 ganger til medisinske behandlinger, og kan potensielt revolusjonere fremtidens sykdomsbekjempelse. Det er gjort tallrike kliniske studier over hele verden, som viser at stamceller kan brukes ved regenerering av skadet vev etter ulykker, degenerative tilstander som f.eks. skiveprolaps eller i kreftbehandling.

 

 

stem-cells-applications

Stamcellebehandling gir håp for mange pasienter og er en viktig behandlingsmulighet.

 

Vita 34 deltar aktivt i utviklingen. Vi har vår egen forsknings- og utviklingsavdeling, som samarbeider med ledende universiteter og forskningsinstitutter over hele Europa om både grunnforskning og forskning på bruksområder. Dette kommer Vita 34 sine kunder til gode, etter som den økende kunnskapen gjør barnets stamcelledepot mer verdt for hver dag som går.

stem-cells-application

Sektordiagram med bruksområder for stamceller.

 

Stamceller har lenge vært brukt i kreftbehandling

I over 55 år har man brukt stamceller til behandling av alvorlige sykdommer. Spesielt innen kreftbehandling hvor høye doser av kjemoterapi er nødvendig. Pasientens egne stamceller fjernes fra benmargen eller det perifere blodet og lagres i en periode, og blir deretter gitt tilbake etter behandlingen. Dette minimerer bivirkningene av den aggressive kjemoterapien og støtter regenereringen av de ødelagte cellene. 

 

stem-cells-application-prognosis

Bruk av stamceller i moderne medisin

I tillegg til kreft rammes mer enn 100 000 mennesker hvert år av nevrodegenerative sykdommer, som demens, samt hjerteinfarkt, slag, gikt eller diabetes. Den livslange behandlingen medfører enorme kostnader for helsevesenet. Stamceller har et stort potensiale knyttet til behandling av disse sykdommene. I fremtiden forventer ekspertene at hver syvende person opp til 70 år vil få bruk for behandling med stamceller til regenerering av syke eller gamle celler og vev.

 

Stamceller som lagres hos VITA 34 blir brukt

Transplantasjon av stamceller krever både kunnskap og erfaring. Det har allerede vært brukt 30 stamcelledepoter, som har vært lagret hos Vita 34. De er brukt til behandling av kreft (som leukemi og neuroblastom), ved feil i bloddannelsen (som aplastisk anemi eller beta-thalassemi), i immundefekter (som SCID eller Wiskott-Aldrich-syndrom), eller ved neonatale hjerneskader og barnerelatert type 1-diabetes.

«Vi er overbeviste om at stamcelleforskning fremdeles vil gjøre store fremskritt og åpne nye muligheter for behandling av selv de mest utbredte lidelser eller aldersrelaterte sykdommer.»

Dr. Andrè Gerth (konsernsjef)

 

Når man i tillegg ser på bruk av stamceller i forbindelse med kliniske medisinske forsøk og undersøkelser, er Vita 34 den mest erfarne, private stamcellebanken i Europa. 

 

Mulighetene for stamceller vokser

Forskere forventer flere resultater og utvikling innenfor stamcellebehandling i de neste årene.

 

stem-cells-application-organ-tissue

Stamceller fra navlestrengsblod og navlestrengsvev har allerede vist gode resultater i kliniske undersøkelser.

 

Stamceller har allerede blitt vellykket brukt ved:

 • Sykdommer i bloddannelsesystemet
  • Leukemi med akutt og kronisk historie (AML/ ALL/ CML/ CLL)
  • Myelodysplastisk syndrom
  • Lymfom (Hodgkins lymfom, Non-Hodgkins lymfom)
  • Aplastisk anemi
  • Sigdcelle anemi
  • Beta-thalassemi
 • Immundefekter
  • SCID
  • Whiskott-Aldrich syndrom
 • Metabolske forstyrrelser
  • Mucopolysaccharidose
 • Kreft
  • Myelom
  • Neuroblastom

Stamcelleterapi er testet i kliniske forsøk ved følgende indikasjoner:

 • Auto-immune sykdommer
  • Diabetes mellitus type 1
  • Revmatoid artritt
  • Lupus
  • Crohns sykdom
 • Graft versus host reaction (Transplantat-mot-vert-sykdom))
 • Hjernesykdommer
  • Demens, spesielt Alzheimers-sykdom
  • Hjerneslag
  • Hjerneskader etter ulykker eller kreft
  • Cerebral parese
 • Hjerte- og karsykdommer
  • Hjerteinfarkt
 • Multippel sklerose
 • Amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
 • Autisme
 • Hørselstap
 • HIV
 • Levercirrhose
 • Epidermolysis bullosa