Oppbevar navlestrengsblod og navlestrengsvev med VitaPlusCordTissue20

Dobbelt stamcelledepot i 20 år

Hvis man informerer seg grundig på forhånd, ønsker man ikke å kaste stamceller fra navlestrengblod og navlestrengvev. I tysktalende land har VITA 34 som eneste tilbyder tilbudt kryonisk oppbevaring av navlestrengvev siden 2013, som innenfor regenerativ medisin er av stor betydning. Dra nytte av den unike muligheten for helsen med VitaPlusCordTissue. Med VitaPlusCordTissue20 sikrer du barnet ditt tilgang til egne, unge stamceller i 20 år, og på samme tid attraktive vilkår fra det 21. leveår.

Det er nærmest mulig overalt å ta navlestrengblod i dag, sikringen av navlestrengvev finnes allerede i flere klinikker i Tyskland. Vi sjekker gjerne om det er mulighet for å sikre navlestrengvevet på den klinikken du velger å føde ditt barn. Ring oss gjerne gratis på +45 70 25 71 21 eller skriv til oss: info@vita34.no.

Vårt ytelsesløfte

 • Rådgivning

  • Detaljert gjennomgang av din medisinske historikk
  • Våre legers vurderinger

  Helsemyndighetene krever detaljert registrering og vurdering av sykehistorien til familien. Dette av hensyn til sikkerhet, hvis stamcellene skal bli tatt i bruk på et tidspunkt. Våre leger avgjør fra et medisinsk ståsted om stamcellene kan brukes, etter å ha gått gjennom et spørrekjema om moren sin sykehistorie.

 • Oppsamling og transport av navlestrengsblod

  • Oppsamling av navlestrengsblod inkluderer assistanse fra jordmor 24 timer i døgnet.
  • Vita 34 har lovpålagt opplæring av jordmødre
  • Transport i varmebeskyttende oppsamlingsemballasje med spesialkurér. 

  I god tid før fødselen, sender vi deg en varmebeskyttet fødselspakke med et spesialutviklet oppsamlingssett. Dette er sterilt og inneholder alt nødvendig materiale til oppsamlingen av blodet. For optimal beskyttelse av blodkvaliteten, er den også utstyrt med temperaturstabiliserende geleposer og isolerende styroporboks med målechip. Når navlestrengen klippes, blir blodet oppsamlet og deretter transportert til stamcellelaboratoriet. Det er mulig å få samlet opp navlestrengsblod og navlestrengsvev 365 dager i året til alle døgnets tider. 

 • Forarbeid og oppbevaring

  • Forarbeid i Vita 34 sitt laboratorium
  • Datastyrt kryokonservering og ubegrenset lagring i strømuavhengig tank av rustfritt stål
  • Forsikret gjennom HDI Global SE

  Laboratoriet forbereder navlestrengsblodet i henhold til internasjonale standarder, slik at det utgjør et førsteklasses kildemateriale til eventuelt bruk. Blodet fryses ned i minimum seks posjoner (en primærdel, fem referanseprøver). Hvis det er store mengder blod, lagres det i flere poser uten ekstra kostnader. Du mottar deretter et sertfikat, som viser den suksessfulle oppbevaringen. Langtidsoppbevaringen skjer i strømuavhenige tanker ved ca. -180 grader i spesielle fryseposer med kassetter. Stamcelledepotet forsikres av HDI Global SE. Det garanterer økonomisk tryggeht knyttet til at barnets stamcellepreparat lagres og overvåkes korrekt frem til det 50. leveår. Denne form for forsikring er unik!

  • Kvalitetsundersøkelser etter interne og statlige krav
  • Formidling og redegjørelse av av resultatene

  Oppbevaring og bruk av stamceller fra navlestrengsblod er godkjent av det tyske Forbundsministeries institut for helsens strenge betingelser. Blodet fra navlestrengen screenes omstendig i henhold til de forskrevne kvalitetsparametre. Resultatene sikrer, at stamcelledepotet kan benyttes i tilfelle sykdom. Kvalitetstestene tar flere uker og omfatter følgende relevante tester:

  • Antall kjerneholdige celler
  • Bestemmelse av blodtype
  • Steril kontroll
  • Infeksjonsmarkører (HIV-1 RNA, Hepatitt C-RNA, Hepatitt B-DNA)
  • HIV 1/2-antistoffer/p24-antigen
  • TP-antistoffer
  • Hepatitt BS-antigen, hepatitt BC-antistoffer, hepatitt C-antistoffer
  • Andre tester på indikasjon

  Vita 34 sender deg resultatene av undersøkelsene og er alltid behjelpelig med et hvert spørsmål du eventuelt måtte ha. 

For helsen til barnet: Lagre navlestrengblod og navlestrengvev nå!