Oppbevar navlestrengsblod og navlestrengsvev med VitaPlusCordTissue

Ta vare på flest mulig stamceller

Foreldre ønsker alltid å gi barna sine en god start på livet. Flere og flere, ikke minst i utlandet, velger å fryse ned stamcellene fra navlestrengen når barnet blir født. Når du velger VitaPlusCordTissue samles både navlestrengsblod og navlestrengsvev, slik at du tar vare på flest mulig stamceller. Man kan velge oppbevaring med VitaPlusCordTissue20, VitaPlusCordTissue25 eller VitaPlusCordTissue50. Forskjellen på produktene er oppbevaringsperioden, som selvfølgelig kan forlenges når perioden utløper.

Vårt ytelsesløfte

 • Rådgivning

  • Detaljert gjennomgang av din medisinske historikk
  • Vurdering fra våre leger

  Grundig undersøkelse og vurdering av eventuelle sykdommer i familien er et krav fra helsemyndighetene, og tjener ditt barns sikkerhet dersom navlestrengsblodet skal brukes i medisinsk behandling. Etter en gjennomgang av spørreskjema om mors medisinske historikk kan legene avklare om navlestrengblodet er egnet til medisinsk bruk på et senere tidspunkt.

 • Oppsamling og transport av navlestrengsblod

  • Uttak av navlestrengsblod og assistanse fra jordmor døgnet rundt
  • Vita 34’s lovpålagte opplæring av egne jordmødre
  • Transport i temperaturbeskyttet emballasje med spesialkurer

  I god tid før fødselen sender vi deg Vita 34’s fødselspakke med et spesialutviklet oppsamlingssett. Det består av en steril pakke med alt det nødvendige materiale til oppsamling av blodet. Vita 34’s fødselspakke, med temperaturstabiliserende gelposer og isolerende styroporboks med målechip, beskytter blodets kvalitet optimalt. Etter at barnets navlestreng er klippet, samler vi opp blodet fra navlestrengen og transporterer det med spesialkurér til vårt stamcellelaboratorium. Tjenesten er tilgjengelig 365 dager i året, 24 timer i døgnet.

 • Bearbeiding og oppbevaring

  • Bearbeiding i Vita 34-laboratoriet
  • Datastyrt kryokonservering og ubegrenset lagring i tanker av rustfritt stål, uavhengig av strømforsyning
  • Forsikring gjennom HDI Global SE

  Laboratoriet bearbeider navlestrengsblodet i henhold til internasjonale standarder, slik at det utgjør et et førsteklasses kildemateriale til en eventuell senere bruk. Blodet fryses ned i minst seks porsjoner (en primær del og fem referanseprøver). Hvis mengden blod er meget stor, lagres det i flere poser uten ekstra omkostninger. Du mottar deretter et sertifikat som bevis på vellykket lagring. Den permanente oppbevaringen skjer i strømuavhengige kjøletanker ved cirka -180 grader Celsius i egne fryseposer med kassetter.  Ditt stamcelledepot forsikres av HDI Global SE. Ved insolvens garanterer forsikringen for de økonomiske midler som sikrer at ditt barns stamcellepreparat oppbevares og overvåkes korrekt frem til det 50. leveår. Denne form for forsikring er unik.

  • Kvalitetsundersøkelser i henhold til interne og statlige krav
  • Formidling og informajon

  Oppbevaring og bruk av stamceller fra navlestrengsblod er godkjent i henhold til det tyske Forbundsministeriets institutt for helse sine strenge betingelser. Blodet fra navlestrengen screenes omhyggelig i følge foreskrevne kvalitetsparametre. Resultatene sikrer at stamcelledepotet kan benyttes i tilfelle sykdom. Kvalitetstestene tar flere uker og omfatter følgende relevante tester:

  • Antall kjerneholdige celler
  • Bestemmelse av blodtype
  • Sterilitetskontroll
  • Infeksjonsmarkører (HIV-1 RNA, hepatitt C-RNA, Hepatitt B-DNA)
  • HIV 1/2-antistoffer/p24-antigen
  • TP-antistoffer
  • Hepatitt BS-antigen, hepatitt BC-antistoffer, hepatitt C-antistoffer
  • Andre tester på indikasjon.

  Vita 34 sender deg resultat av undersøkelsene og er alltid behjelpelig ved ethvert spørsmål du eventuelt måtte ha.

For helsen til barnet: Lagre navlestrengblod og navlestrengvev nå!