Oppbevar navlestrengsblod med VitaPlus

Stamceller fra navlestrengsblod kan kun samles opp ved fødselen

Flere og flere foreldre tar vare på navlestrengsblodet til barna sine. Stamcellene kan bare samles opp ved fødselen, og metoden er både smerte- og risikofri for mor og barn. Langtidsoppbevaring gjør at stamcellene kan vare i mange tiår. Det er viktig at dere som foreldre kjenner til våre tilbud, og tar en avgjørelse i god tid før fødselen på hvilket produkt som passer for dere. Man kan velge oppbevaring med VitaPlus20, VitaPlus25 eller VitaPlus50. Produktene knyttes til oppbevaringsperiode som selvfølgelig kan forlenges når avtalen utløper.

 

Vårt ytelsesløfte

 • Rådgivning

  • Detaljert gjennomgang av din medisinske historikk
  • Vurdering fra våre leger

  Grundig undersøkelse og vurdering av eventuelle sykdommer i familien er et krav fra helsemyndighetene, og tjener ditt barns sikkerhet dersom navlestrengsblodet skal brukes i medisinsk behandling. Etter en gjennomgang av spørreskjema om mors medisinske historikk kan legene avklare om navlestrengsblodet er egnet til medisinsk bruk på et senere tidspunkt.

 • Oppsamling og transport av navlestrengblod

  • Uttak av navlestrengsblod og assistanse fra jordmor døgnet rundt
  • Vita 34’s lovpålagte opplæring av egne jordmødre
  • Transport i temperaturbeskyttet emballasje med spesialkurer

  I god tid før fødselen sender vi deg Vita 34’s fødselspakke med et spesialutviklet oppsamlingssett. Det består av en steril pakke med alt det nødvendige materialet til oppsamling av blodet. Vita 34’s fødselspakke, med temperaturstabiliserende gelposer og isolerende styroporboks med målechip, beskytter blodets kvalitet optimalt. Etter at barnets navlestreng er klippet, samler vi opp blodet fra navlestrengen og transporterer det med spesialkurér til vårt stamcellelaboratorium. Tjenesten er tilgjengelig 365 dager i året, 24 timer i døgnet.

 • Bearbeiding og lagring

  • Bearbeiding i Vita 34-laboratoriet
  • Datastyrt kryokonservering og ubegrenset lagring i tanker av rustfritt stål, uavhengig av strømforsyning
  • Forsikring gjennom HDI Global SE

  Laboratoriet bearbeider navlestrengsblodet i henhold til internasjonale standarder, slik at det utgjør et et førsteklasses kildemateriale til en eventuell senere bruk. Blodet fryses ned i minst seks porsjoner (en primær del og fem referanseprøver). Hvis mengden blod er meget stor, lagres det i flere poser uten ekstra omkostninger. Du mottar deretter et sertifikat som bevis på vellykket lagring. Den permanente oppbevaringen skjer i strømuavhengige kjøletanker ved cirka -180 grader Celsius i egne fryseposer med kassetter.  Ditt stamcelledepot forsikres av HDI Global SE. Ved insolvens garanterer forsikringen for de økonomiske midler som sikrer at ditt barns stamcellepreparat oppbevares og overvåkes korrekt frem til det 50. leveår. Denne form for forsikring er unik.

  • Kvalitetsundersøkelser i henhold til interne og statlige krav.
  • Formidling og informasjon om resultater

  Oppbevaring og bruk av stamceller fra navlestrengsblod er godkjent i henhold til det tyske Forbundsministeriets institutt for helse sine strenge betingelser. Blodet fra navlestrengen screenes omhyggelig i følge foreskrevne kvalitetsparametre. Resultatene sikrer at stamcelledepotet kan benyttes i tilfelle sykdom. Kvalitetstestene tar flere uker og omfatter følgende relevante tester:

  • Antall kjerneholdige celler
  • Bestemmelse av blodtype
  • Sterilitetskontroll
  • Infeksjonsmarkører (HIV-1 RNA, hepatitt C-RNA, Hepatitt B-DNA)
  • HIV 1/2-antistoffer/p24-antigen
  • TP-antistoffer
  • Hepatitt BS-antigen, hepatitt BC-antistoffer, hepatitt C-antistoffer
  • Andre tester på indikasjon.

  Vita 34 sender deg resultat av undersøkelsene og er alltid behjelpelig ved ethvert spørsmål du eventuelt måtte ha.

Beskytt ditt barns stamceller: Oppbevar dem sikkert og trygt hos Vita 34.