Vita 34 Fødselspakke

collection-kit

Vita 34 Fødselspakke

Før fødselen trenger du en fødselspakke til oppsamling av barnets stamceller. 

Fødselspakken inneholder alt nødvendig utstyr som jordmødrene trenger når stamcellene skal samles og transporteres. Før du bestiller må du avgjøre om du kun vil samle opp stamceller fra navlestrengsblodet, eller om du også vil ta vare på stamcellene fra navlestrengsvevet. 

I navlestrengsblodet finnes to former for stamceller; de bloddannende stamcellene, som kan bli til alle slags blodceller og de såkalte mesenkymale stamcellene, som kan utvikles til en lang rekke spesialiserte celletyper, som for eksempel hjerteceller, beinceller, nerveceller og blodkarceller. De mesenkymale stamcellene finnes i særlig høy konsentrasjon i selve navlestrengen. Dere kan dermed sikre en enda større mengde stamceller ved å ta vare på celler fra  navlestrengsvevet – også kaldt cord tissue.

 

Pris: 900 DKK

 

Prisen inkluderer levering av Fødselspakke og innsamling og transport av navlestrengsblod til laboratoriet.