Alle VITA 34 avtaler på et blikk

Kostnader og priser for VITA 34-produktene

Hvis man informerer seg grundig på forhånd, ønsker man ikke å kaste stamceller fra navlestrengblod og navlestrengvev. Det er en unik mulighet til å sikre stamcellene til barnet ditt. Vår omfattende forebyggende screening gir deg ekstra sikkerhet, og via den gratis muligheten for donasjon kan du også tenke på andre.

Hvorfor lagre stamceller hos Vita 34?

  • 145.000Stamcelledepoter

    Over 145.000 stamcelledepoter er kryokonservert hos VITA 34. I nedfryst tilstand forblir cellene unge og vitale.

  • 30Anvendelsesområder

    Stamceller lagret hos VITA 34 har allerede blitt benyttet i medisinsk behandling 30 ganger.

  • 10Verdens beste navlestrengsbanker

    Som eneste stamcellebank i Tyskland, hører VITA 34 til de ti mest innflytelsesrike og nyskapende navlestrengs-blodbankene i verden.

Gjennomsiktige priser og ingen skjulte kostnader - dette er Vita 34

Lagring av stamceller og navlestrengblod er en investering i fremtiden. Med Vita 34 satser du på en erfaren partner som står for medisinsk ekspertise, største sikkerhet og høyeste kvalitet. I nesten 20 år har stamceller fra navlestrengen vært vår lidenskap og visjon. Derfor optimaliserer Vita 34 ekspertene kontinuerlig alle prosesser for å tilfredsstille det strenge regelverket for godkjenning av preparater fra navlestrengblod til autologe og allogene transplantasjoner. Dessuten garanterer de strengeste sikkerhetstiltak at stamcellene fra navlestrengen vil stå til rådighet for dine barn i den aller beste kvalitet etter både 25, 50 eller 60 år frem i tiden. I tillegg engasjerer VITA 34 seg med firmaets egen forsknings- og utviklingsavdeling både i basisforskning og  anvendt forskning, og blir dermed en pioner innenfor nyere medisin.

Sammenlign ytelsene til Vita 34 med andre stamcellebanker! Du vil kun finne informasjon hos Vita 34, om hvor og når konserverte stamcellepreparater hos oss allerede ble benyttet i medisinsk sammenheng. For at stamcellepreparatet i nødstilfeller er raskt tilgjengelige, og også ved siden av de store transplantasjonssentrene kan innsettes i nesten enhver klinikk, har Vita 34 etablert et mobilt stamcelletransplantasjons-team med utdannet personale samt det nødvendige utstyret. Dette er unikt i Europa. Allerede 30 ganger tidligere ble stamceller  som har vært kryokonservert hos Vita 34 anvendt i medisinsk sammenheng, i terapeutisk sammenheng, kliniske forsøk og behandlingsforsøk.

Dette arbeidet har naturligvis sin pris. Vi kommuniserer imidlertid alle tjenester og de resulterende prisene på en rettferdig og gjennomsiktig måte. Du vil ikke finne skjulte avgifter i våre tilbud. Du kan til enhver tid kontakte oss med dine spørsmål knyttet til navlestrengblod og stamceller, men også med spørsmål angående ytelser og priser, som du kan sende oss via e-post. Eller ring ganske enkelt vår gratis info-linje på +45 70 25 71 21. Det er bemannet fra mandag til fredag fra kl. 08.00 til 19:00. For våre produkter tilbyr vi personlige finansieringsalternativer med løpetider mellom 12 og 120 måneder, slik at prisen per måned passer for ethvert familiebudsjett. Slik at du kan forebygge for ditt barns fremtid med Vita 34.