Press Release fra

Vita 34 vinner innovasjonsprisen TOP 100

Det bioteknologiske firmaet i Leipzig, Tyskland, utmerket som topp-innovatør blant den tyske middelklassen

Allerede for 23. gang blir denne fredagen die mest innovative firmaer blant den tyske middelklassen, TOPP 100, utmerket. Vita 34 AG hører for første gang til denne innovasjons-siden, og kan motta utmerkelsen som topp-innovatør fra hendene til mentorene til innovasjons-konkurransen, Ranga Yogeshwar. Det bioteknologiske firmaet fra Leipzig hadde på forhånd vellykket gjennomgått en krevende, vitenskapelig utvalgsprosess. Innenfor disse rammene ble bl.a. innovasjonsledelsen og innovasjons-suksessen undersøkt og vurdert.

Vita 34 AG er pioner blant de private navlestrengblodbankene i Europa, og den største stamcellebanken i tyskspråklige land. Firmaet som ble grunnlagt for 20 siden er spesialist på oppbevaring av stamceller fra navlestrengblod – og vev til medisinsk forebyggelse, samt til fremstilling av stamcelle-transplantater fra navlestrengblod – og dermed den største og mest erfarne stamcellebanken i tyskspråklige land. Omkring 50 medarbeidere tilbyr kundene kvalitet og sikkerhet på høyeste nivå på områdene laboratorium, kvalitetssikring, salg, marketing samt administrasjon. Gjennom datterselskaper og salgs-partnere er firmaet aktiv i nesten 30 land over hele verden, og i Tyskland og Europa alene samarbeider de med over 2000 fødselsklinikker og mer enn 15 000 gynekologer.

Med en egen forsknings- og utviklingsavdeling bidrar den nå utmerkede topp-innovatøren markant til medisinsk framskritt på området stamcelleforskning. Ledelsen er i denne forbindelsen tett integrert i de innovative prosessene, og bruker en stor del av sin arbeidstid på dette. Formannen i bestyrelsen Dr. Andrè Gerth sier: “Jeg beskjeftiger meg med glede med dette temaet fordi fornyelser på alle områder hos Vita 34 er uunngåelig fra strategisk sikt for vår videre vekst.

Fordi potensialet fra stamceller er enormt for den regenerative medisinen, også selv om markedet er strengt regulert. Derfor må Vita 34 analysere nye ideer grundig, og undersøke om de kan brukes, samt lønnsomheten og markedspotensialet. For å garantere dette, har folkene i Leipzig utviklet en prosess med flere trinn og som strekker seg over alle hierarkinivåene, som filtrerer ut de ideene som er teknisk realiserbare og som kan finansieres, og som har en nytte for pasientene, og dermed medfører en suksess på markedet. Innovasjonsprosessene utmerker seg hos Vita 34 ved en spesielt målrettet og detaljert utvikling.

Ikke minst derfor kan Vita 34 vise til et bredt produkt- og tjenestetilbud, hvor stadig utvidelse har stor betydning for folkene i Leipzig. På denne måten kan Vita 34 også tilby produkter på området navlestrengblod-banking ved siden av oppbevaring til forebyggelse for barnet selv, som kombinerer den individuelle oppbevaringen med en offentlig donasjon (allogen). En like spesiell betydning er tilbudet til oppbevaring av hele navlestrengen: Vita 34 er det første og hittil eneste firmaet i tyskspråklige land som har fått tillatelse av regjeringen til å oppbevare navlestrengvev, for dermed utvinne stamceller som utgangsmateriale til terapeutiske hensikter – og har til dette formålet utviklet unike metoder på verdensbasis.

Forskningen og åpningen av nye kilder til ervervelse av stamceller (f.eks. fra tenner, hår eller fettvev) samt utviklingen av terapeutiske anvendelser på basis av stamceller skal snart supplere det imponerende produktutvalget som en kosmetisk ansiktskrem med stamceller fra planter som innholdstoff. “Vårt krav til oss selv er hvert år å fremstille minst et nytt produkt, en ny service eller en ny fremstillingsmetode som er klar for markedet ”, sier Dr. Gerth. Derfor er også prosess-innovasjoner meget viktige for Vita 34. Alle materialer som er nødvendig for ervervelse, bearbeidelse og oppbevaring forbedres til stadighet, eller de suppleres av firmaets egne utviklinger som sikre sets til uttak av stamceller, kryoposer som ikke kan rives i stykker eller temperaturovervåkede transportbeholdere. Dessuten optimeres også produksjonen til stadighet, eller det utvikles helt nye fremstillingsmetoder. 

Vita 34 utmerker seg ved flere eksterne forskningsaktiviteter. For å undersøke de medisinske anvendelsesområdene til navlestrengstamceller samt for å utvikle nye celleprodukter, deltar forskerne i firmaet aktivt i den anvendte stamcelleforskningen, og arbeider sammen med tallrike renommerte forskningsinstitutter og universiteter. Denne mangeårige erfaringen og den ervervede viten viser seg i anvendelsepraksisen – kundene til Vita 34 profiterer først og fremst fra dette. Fordi som eneste private stamcellebank i Tyskland kan Vita 34 den fremvise den faktiske medisinske anvendelsen til egen forebyggelse av de oppbevarte stamcelledepotene, og dermed fremheve den høye kvaliteten til de lagrede stamcellepreparatene. Ved en høyverdig bearbeidelse og den pålitelige langtidsoppbevaringen ved høyeste kvalitets- og sikkerhetsstandarder, kan det sikres at stamcelledepotene kan benyttes til terapeutiske anvendelser. Hittil har de egne oppbevarte stamcelledepotene allerede blitt anvende 30 ganger, bl.a. ved pasienter med blodsykdommer, tidlige hjerneskader i barnealder, nevroblastom eller type-1-diabetes.

Vita 34 har i mange år vært innovatør på stamcellebank-markedet, og ønsker å feste denne posisjonen med bakgrunn i det høye potensialet til stamceller i den regenerative medisinen. Ledende eksperter mener at hvert syvende menneske i nær framtid vil komme til å behøve en terapi som baserer på stamceller en eller annen gang i løpet av livet. Det bioteknologiske firmaets mål er derfor å muliggjøre alle kundene en tilgang til de nye stamcelleproduktene eller- terapiene, og gjennom utviklingen av innovative produkter også å kunne tilsvare ønskene og behovene til markedet. “Vår viktigste tilskyndelse er å gi pasienter dokumentert nytte av våre produkter”, slår Dr. Gerth fast.  “Og naturligvis å understreke at vi har fortjent utmerkelsen som topp-innovatør i den tyske middelklassen”

 

Om TOP 100

Siden 1993 gir compamedia utmerkelsen Top 100 for særlig innovasjons-kraft og suksesser innenfor innovasjon som ligger over gjennomsnittet til firmaer fra middelklassen. Den vitenskapelige ledelsen har siden 2002 vært i hendene til Prof. Dr. Nikolaus Franke fra Institut für Entrepreneurship dun Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien (Institutt for entreprenørskap og innovasjon på Handels universitetet i Wien For konkurransen i år var det over 4000 firmaer som var interesserte, og ble vurdert i undersøkelseskategorier som “innovasjonsfordrende ledelse”, “innovasjonsklima”, innovative prosesser og organisasjon” “innovasjonsmarketing” eller “vellykket innovasjon”. De utmerkede firmaene hører til pionerene i sine bransjer. Det beviser tallene fra analysen: Blant firmaene er det 97 nasjonale markedsførere og 32 førere på verdensmarkedet. Mentoren hos Top 100, vitenskapsjournalist og TV-moderator Ranga Yogeshwar, er imponert over kvaliteten til firmaet, og håper på en signaleffekt: “Den måten som TOP 100 genererer  nye ideer på, og hvordan det utvikles veivisende produkter og tjenester, er virkelig bemerkelsesverdig. Jeg gleder meg derfor over at denne utmerkelsen gjør disse kvalitetene synlige.”

 

Om Vita 34

Vita 34 AG med hovedkontor i Leipzig i Tyskland er den største og mest erfarne stamcellebanken i tyskspråklige land. Firmaet som ble grunnlagt i 1997 er spesialist på oppbevaring av stamceller fra navlestrengblod – og vev samt til fremstilling av stamcelle-transplantater fra navlestrengblod. For øyeblikket oppbevares navlestrengblod- og vev fra ca. 145 000 barn fra Tyskland og ytterligere europeiske og land utenfor Europa hos Vita 34. Med allerede 30 anvendelser kunne Vita 34 bekrefte de oppbevarte stamcellepreparatenes høye kvalitet.

 

Pictures

presse-vita34-top-100-award

Dr. Heike Opitz (Business Development Vita 34) og ‎Dr. André Gerth (CEO Vita 34) mottar TOPP 100-utmerkelsen fra hendene til Rangar Yogeshwar (Mentor hos innovasjons-konkurransen TOP 100)