Press Release fra

Vita 34 er igjen vellykket under Sukkertoppen

Det bioteknologiske firmaet starter opp vannrensningsanlegg i forbundsstaten Rio de Janeiro i Brasil

Teknikk fra Sachsen i Tyskland og kunnskap fra Vita 34 bidrar til å forbedre spillvannindustrien i forbundsstaten Rio de Janeiro betraktelig. Under en delegasjonsreise til miljøministeren Thomas Schmidt fra Sachsen i Tyskland er det nå blitt underskrevet flere kontrakter.

Vita 34 AG fra Leipzig i Tyskland og Bergmann AG fra Penig planlegger sammen med Rio Rural, en brasiliansk verdenfinansiert, ikke-statlig-organisasjon til bedring av leveforholdene på landet, et prosjekt som har iverksettelse av vannrensningsanlegg som mål. Dermed skal det i fremtiden bli mulig å drive kommunale vannrensningsanlegg ved hjelp av fjernservice- og fjernvirkende teknikk, å identifisere tekniske problemer på et tidlig stadie og dermed innlede så raske tiltak som mulig til sikring av den planlagte bedriften. Dette sparer ikke bare verdifull tid og arbeidskrefter, men er økonomisk fordelaktig for kommunene som er forpliktet til å betale lønn. Ved hjelp av en faglig korrekt bedrift som er i overensstemmelse med reglene, kan det spares bedriftskostnader på lang sikt. I tillegg kan bedriftsstillstand og reparasjoner unngås på best mulig måte. I tillegg kan en enkelt spillvannekspert ved innsats av denne teknikken bedrive og overvåke flere anlegg samtidig på en effektiv måte. Til dette ble under organisasjonen til landbruksministeren til den brasilianske forbundsrepublikken Rio de Janeiro og presidenten av Rio Rural, Dr. Christino Áureo da Silva samt utenriksministeren Thomas Schmidt underskrevet et såkalt “Letter of Intent”.

Vita 34 er dermed ved siden av Europa, Nord-Amerika og Asia nå på nytt til stede på det søramerikanske kontinentet med sin store viten på området miljøteknikk. For tiden innsetter Vita 34 ingeniørbiologiske tiltak i Brasil, som har som mål å effektivt redusere degradering av jorden på enger. For det planlagte prosjektet som skal foregå over 3 år, vil Vita 34 overta den omfattende prosjektledelsen og forarbeidet til den tekniske utførelsen. Bergmann AG kommer til å stå for levering av ledelses- og reguleringsteknikken, og er ansvarlige for kvalifisering av fagpersonalet.

Lars Bergmann, formann for Bergmann AG: “I forbindelse med utstrålingen av de Olympiske Leker ble verden tydelig presentert for de utfordringer landet har når det gjelder blant annet områder som vann og rensing av vann.

Dr. Andrè Gerth, bestyrelsesformann hos Vita 34 AG, supplerer: “Med dette tiltaket skal de nødvendige verktøyene, fjernservice – og fjernteknikk samt kommunale bedriftsmodeller, demonstreres i målregionen samt innsettes. Prosjektet er egnet til, å bidra betydelig til bedring av det vedvarende og økonomiske bedriften av kommunale vannrensningsanlegg i Rio de Janeiro, og ikke minst til økning av omsetningen fra omsetningen som inntjenes av Vita 34 i utlandet.

Målet er å finne fram til vedvarende løsninger i samarbeide med de brasilianske partnerne, noe som kan forbedre den lokale situasjonen på lang sikt. Dessuten oppstår dermed muligheten å åpne et nytt marked for produkter og tjenesteytelser fra Sachsen. “De beslutninger som vi nå i fellesskap har avtalt viser på nytt hvor godt miljøteknikk fra Sachsen kan innsettes i en verdensomspennende målestav”, sier miljøminister Schmidt. “Sachsen sto overfor enorme miljøproblemer for et kvart århundrede siden. Erfaringene som våre firmaer fra Sachsen har samlet i forbindelse med denne løsningen, er i dag en eksportslager. Det både skaper og sikrer arbeidsplasser i Sachsen – dette er jeg meget glad for.”

Med det planlagte prosjektet kan Vita 34 AG ytterligere styrke sitt forretningsområde for vann, gamle avfallsdeponeringer og miljø, BioPlanta, og på denne måten bidra betraktelig til en vedvarende økonomisk vekst til hele firmaet.

 

Om Vita 34

Vita 34 AG med hovedkontor i Leipzig i Tyskland er den største og mest erfarne stamcellebanken i tyskspråklige land. Firmaet som ble grunnlagt i 1997 er spesialist på oppbevaring av stamceller fra navlestrengblod – og vev til medisinsk forebyggelse, samt til fremstilling av stamcelle-transplantater fra navlestrengblod. For øyeblikket oppbevares navlestrengblod- og vev fra ca. 145 000 barn fra Tyskland og ytterligere europeiske og land utenfor Europa hos Vita 34. Med allerede 30 anvendelser av høyverdig opparbeidede stamcelledepoter til medisinsk terapi som på forhånd ble oppbevart i eget kryolager, kan Vita 34 bekrefte den høye kvaliteten av sine stamcellepreparater på imponerende måte.

Etter at fusjonen mellom Vita 34 og BioPlanta GmbH ble startet i 2012, er BioPlanta et forretningsområde til firmaet Vita 34 fra Leipzig for områdene vann, gamle avfallsdeponeringer og miljø, og forbinder anvendte plantebioteknologiske og ingeniørytelser på høyeste nivå. BioPlanta benytter potensialet fra biologien og utvikler metoder til rengjøring av vann, jord og slam.

 

Bildemateriale

vita-34-umwelttechnologie-projekt-brasilien-ii

Dr. André Gerth (Formann i bestyrelsen hos Vita 34 AG) har underskrevet en kontrakt som omhandler et miljøteknologi-prosjekt i fellesskap med Nelson Teixeira (Direktør hos Rio Rural), Lars Bergmann (Direktør hos Bergmann AG) og Sachsens utenriksminister Thomas Schmidt (f.v.t.h.).