Press Release fra

Nå kan nybakte foreldre i Stavanger og omegn lagre sitt barns stamceller fra navlestrengen

Endelig kan vordende foreldre i Stavanger og omegn lagre stamceller

Endelig kan vordende foreldre i Stavanger og omegn lagre stamceller fra sitt barns navlestreng for å sikre de mot sykdommer i fremtiden. Europas ledende stamcellebank, Vita34, etablerer seg nemlig nå i Stavanger for å tilby mennesker i landets tredjes største byregion denne unike muligheten.

I første omgang har Vita34 ansatt jordmoren Hodan Ims for å sikre innsamlingen av stamceller fra navlestrenger på Stavanger Universitetssykehus. Hun er nå på jakt etter flere oppsamlere i form av jordmødre og sykepleiere for å kunne svare på etterspørselen.
– Til nå har lagring av stamceller vært forbeholdt kommende foreldre på Østlandet. Hvilket skyldes at tilbudet har vært fraværende mens etterspørselen har vært nærværende. Det jobbes nå med å rekruttere sykepleiere og jordmødre i regionen som kan jobbe deltid med å samle stamceller fra navlestrengen for lagring, sier hun.

Kroppens byggestener
Stamceller er en unik celletype som er ansvarlige for reparasjon og vedlikehold av skadede celler og kroppsvev. Stamcellene hentes uten inngrep fra blodet og vevet i nyfødte barns navlestrenger. Forskere i hele verden jobber kontinuerlig med å finne måter stamceller kan brukes for å kurere stadig flere sykdommer og til å lage nye organer. Julie Illo Molin, COO & QA Manager for Vita34 i Norden, sier hun er glad for å gi flere foreldre muligheten til å lagre sine barns stamceller.
– Etter etableringen i Oslo og på Østlandet for kort tid siden, er det naturlig å nå etablere seg i det som er landets tredje største byregion. Den norske regjeringen har et uttalt mål om å satse på bioteknologisk forskning og stamcelleforskning etter at det i 2007 ble gjort viktige endringer i lovverket. Det betyr at miljøet vi skal inn er positive til det vi holder på med. Det er svært gledelig at vi nå kan gi vordende foreldre muligheten til å lagre stamceller også her i Stavanger, sier hun.

En av verdens største stamcellebanker
Vita34 ble i 1997 opprettet i Tyskland, og er i dag en av verdens største stamcellebanker med mer enn 150 000 lagrede prøver.
– Vi er i kontinuerlig vekst, og vi jobber nå med å etablere oss flere steder i Norge. Stavanger er først ut etter Oslo og Østlandet. Vi tilbyr gravide to forskjellige typer ”fødselspakker”. En i form av å samle opp navlestrengsblod, og en der vi samler både navlestrengsblod og navlestrengsvev, forklarer Julie Illo Molin.

– Årsaken til at tilbyr begge deler, er at både navlestrengsblod og navlestrengsvev er gode stamcellekilder. I navlestrengsblodet finnes to typer stamceller. De bloddannede stamcellene, som kan bli til alle slags blodceller, og de såkalte mesenkymale stamcellene, som kan utvikles til en lang rekke spesialiserende celletyper. I navlestrengvevet er det et høyt antall mesenkymale stamceller. Ved å lagre både blod og vev, optimaliseres det samlede antallet stamceller. Det er opp til foreldrene å velge produkt – altså hvilke stamcellekilder vi skal lagre stamceller fra, sier hun videre.

Potensiale på flere områder
Hodan Ims, sier stamceller har et lovende potensiale på flere områder, og at det finnes gode eksempler på at stamceller redder liv, som for eksempel i forbindelse med behandling av blodrelaterte sykdommer.
– Stamceller fra navlestrengsblodet har videre vist seg å ha potensiale for å ha en effekt ved behandling av cerebral parese. Det er også et stort fremtidspotensiale til å gjenoppbygge skader i kroppen som for eksempel leddgikt og slitasjegikt, hvilket er områder det også forskes mye innenfor. Vita34 tilbyr lagring av stamceller i 20, 25 eller 50 år, med mulighet for forlengning sier hun.

For ytterligere informasjon kontakt:
Julie Illo Molin, COO & QA Manager i Vita 34, telefon +45 28 91 48 30
Epost: julie.molin@vita34.dk