Press Release fra

Innovasjonsleder Vita 34 utvider sine forretninger i Kina

Det bioteknologiske firmaet i Leipzig ledsager konstruksjonen av en stamcellebank i Yinchuan.

Vita 34 og det kinesiske teknologifirmaet AVIC Biology planlegger den felles konstruksjonen av en stamcellebank etter tyske standarder i Yinchuan. En tilsvarende samarbeidsavtale ble underskrevet av bestyrelsesformannen hos Vita 34 AG, Dr. Andrè Gerth, og formannen hos AVIC Biology, Wang Hualin. Vita 34 AG, den mest erfarne og største stamcellebanken i tyskspråklige land og verdens største navlestrengblodbank i Europa, er også internasjonalt fortsatt i vekst i dag. I  provinsen Ningxia starter Vita 34 et samarbeide med det kinesiske teknologifirmaet AVIC Biology CO., LTD.

Opprinnelsen til samarbeidet stammer fra en forespørsel fra AVIC Biology hos Cord Blood Europe, den europeiske foreningen av private navlestrengblodbanker. AVIC Biology lette etter en kompetent samarbeidspartner som ville hjelpe til med oppbygningen av en stamcellebank.

Siden våren 2015 har samtaler med det kinesiske firmaet funnet sted. Sammen med utenriksministeren fra Sachsen i Tyskland for handel, industri og arbeid, underskrev Vita 34 i mai 2015 med en hensiktsterklæring grunnlaget for den aktuelle kontrakten til teknologi-transfer.  Intensive samtaler og mange gjensidige besøk overbevist AVIC Biology av ekspertisen og den usedvanlig høye kvaliteten til det bioteknologiske firmaet fra Sachsen.

Samarbeidets mål er oppbygningen av et laboratorium til opparbeidelse og kryokenservering. Fra stamceller fra navlestrengblod. Dette skal oppfylle de høyeste medisinske kvalitetskravene, og ved siden av muligheten til å lagre stamceller privat for pasienten selv eller hans/hennes familiemedlemmer, skal det også være tilbys muligheten for en offentlig donasjon.

Vita 34 gir den komplette viten til etableringen av stamcellebanken. Til dette hører ikke bare den tekniske innretningen og rådgivningen, men også kvalifiseringen av medarbeiderne som arbeider på dette stedet. Slik kan det sikres at de pålitelige prosessene som stadig har blitt videreutviklet og optimert i Leipzig siden 1997 kunne overtas og tilpasses. Vita 34 står med all sin erfaring og ekspertise på området til rådighet med råd og veiledning for firmaet AVIC Biology, både i planleggings- og implementeringsfasen, og også under driften av navlestrengblodbanken.

AVIC Biology er en av de fremste kinesiske firmaene på området stamcelleforskning. “Vi er veldig glade for at vi med AVIC Biology har fått en sterk og erfaren partner til åpning av stamcellemarkedet i Kina.”, forklarer Dr. Andrè Gerth. AVIC Biology Co. Ltd

hører til AVIC Capital Co. Ltd., et datterselskap til Aviation Industry Korporativ of China. Aviation Industry Corporation of China er en statlig kinesisk flyselskap, og et av de største konglomeratene i verden.

Med denne samarbeidsavtalen fullbyrder Vita 34 et ytterligere viktig skritt innenfor rammene av den internasjonale ekspansjonstrategien, og er nå også aktiv på området stamcellebanking i Kina, den største nasjonaløkonomien i verden

 

Om Vita 34

Vita 34 AG med hovedkontor i Leipzig i Tyskland er den største og mest erfarne stamcellebanken i tyskspråklige land. Firmaet som ble grunnlagt i 1997 er spesialist på oppbevaring av stamceller fra navlestrengblod – og vev til medisinsk forebyggelse, samt til fremstilling av stamcelle-transplantater fra navlestrengblod. For øyeblikket oppbevares navlestrengblod- og vev fra ca. 145 000 barn fra Tyskland og ytterligere europeiske og land utenfor Europa hos Vita 34. Med allerede 30 anvendelser av høyverdig opparbeidede stamcelledepoter til medisinsk terapi som på forhånd ble oppbevart i eget kryolager, kan Vita 34 bekrefte den høye kvaliteten av sine stamcellepreparater på imponerende måte.