Navlestrengsblod og navlestrengsvev – kun Vita 34 tilbyr stamcellekraft i dobbeltpakke»

Navlestrengsvev - rikt på verdifulle stamceller

Få mest mulig ut av navlestrengen

Navlestrengen er livslinjen mellom mor og barn. Den inneholder tre blodkar, som barnets blod strømmer gjennom, slik at oksygen, næringsstoffer og avfallsstoffer kan utveksles i morkaken. For at blodkarene skal kunne motstå belastningene og ikke ødelegges, er de omgitt av navlestrengsvev, en geleaktig masse, som kalles Wharton’s Jelly. Denne gir beskyttelse og støtte.

Navlestrengsvevet (Wharton’s Jelly) inneholder mange mesenkymale stamceller, og er derfor interessant for stamcellebehandlingen. Dette er grunnen til at vi fra Vita 34 er stolte av å være de eneste i Norden, som tilbyr lagring av navlestrengsvev. Når du lagrer både navlestrengsblod og nevlestrengsvev får du stamcellekraften i en dobbel pakke.

 

 

nabelschnurblut-nabelschnurgewebe

Tverrsnitt av navlestrengen. Den store blodåren er navlevenen (vena umbilicalis), som transporterer oksygen og næringsstoffer fra morkaken til barnet. De to navlearteriene (arteriae umbilicalis) transporterer det oksygenfattige blodet vekk fra barnet. Den geleaktige massen, Wharton’s Jelly, fungerer som et beskyttende fyllmateriale. Navlestrengen inneholder spesielt mange mesenkymale stamceller.

 

Stamceller fra navlestrengsvev

 

I navlestrengen finnes mesenkymale stamceller i spesielt høy konsentrasjon.

Mesenkymale stamceller brukes for øyeblikket i mer enn 500 kliniske forsøk på verdensbasis, som f.eks. ved sykdommer i karsystemet, autoimmune sykdommer og leddgikt. De kan hindre uønskede reaksjoner i immunsystemet og dermed redusere avvisningsreaksjoner, som f.eks. forekommer ved leukemi etter en transplantasjon av fremmede blodstamceller. 

Det viser seg at allerede i dag brukes kroppens egne (autologe) mesenkymale stamceller oftere enn fremmede (allogene) mesenkymale stamceller fra en donor. Forskningsområdene innen regenerativ medisin er både store og lovende. Leger og forskere håper at det i fremtiden vil utvikles enda bedre behandling av sykdommer ved hjelp av autologe mesenkymale stamceller.

 

Men hvordan fryser man ned en navlestreng?

Oppbevaringsprosessen begynner like etter fødselen. Når navlestrengen klippes, samles blodet opp i en unik blodpose. Jordmoren fra Vita 34 klipper navlestrengen fra morkaken og legger den i en transportbeholder fyllt med veske. Navlestrengsblodet og navlestrengsvevet transporteres sikkert til Vita 34 sitt laboratorium. 

Det har tatt lang tid å optimalisere prosedyrene knyttet til oppsamling og nedfrysning. Prosessen med å bevare hele navlestrengen er mer kompleks enn kryokonserveringen av navlestrengsblodet.

 

«En navlestreng kan være mer enn en halv meter lang. Jo mer av den som lagres hos Vita 34, jo mer utbytte får man av de mesenkymale stamcellene.“

Anne Wilhelm (prosjektleder for produksjon)

Siden en fødsel ikke er steril, er den største utfordringen å fjerne bakteriene når navlestrengsvevet skal lagres. Vita 34 forsøker alltid å minimere bakteriepåvirkningen under transporten, slik at kvaliteten av stamcellepreparatet ikke skal påvirkes. Dette er transportkassen spesielt egnet til, da den inneholder en unik beholder, som navlestrengen umiddelbart plasseres i. Navlestrengen renses, vaskes og desinfiseres nok en gang grundig når den ankommer laboratoriet. Dette for å sikre at selv den minste bakterien blir fjernet. Til slutt fryses deler av navlestrengen ned til ca – 180 ° C i en frysepose, som er beskyttet av en aluminiumsbeholder.

Vita 34 er de eneste som tilbyr lagring av navlestrengsvev i Norden. Når du lagrer både navlestrengsblod og navlestrengsvev optimaliseres det antallet av stamceller som er mulig å sikre etter fødselen.