Slik brukes stamceller fra navlestrengsblod i behandling

Forstå bruk av navlestrengsblod og stamceller bedre

Forskningsområdene innen regenerativ medisin er både store og lovende. Ledende forskere mener at man i nær fremtid vil vurdere det slik at hver syvende person får bruk for behandling med stamceller i løpet av livet. Vita 34 arbeider dessuten fortløpende med å utvide bruksområdet for stamcellene fra navlestrengen.

«I mange år har jeg beskjeftiget meg med stamceller og navlestrengblod, og er overbevist om at de vil finne en bred anvendelse i hele det medisinske fagområde.“

Dr. Margit Müller (Faglig rådgiver, Medisinsk-vitenskapelig avdeling)

I fremtidens medisin vil det bli helt normalt å benytte stamceller som en del av behandlingen. I nesten 20 år har Vita 34’s forsknings- og utviklingsteam, bestående av legespesialister, biologer, biokjemikere og medisinsk-teknisk personale, arbeidet dedikert med forskning på stamceller fra navlestrengsblod og -vev. I samarbeid med ledende universiteter og forskningsinstitutter utforsker Vita 34 løpende nye behandlingsformer for hjerte- og karsykdommer, sykdommer i det hematopoetiske system og type 1-diabetes.

Her presenterer vi utvalgte forskningsprosjekter med navlestrengsblod rettet mot visse sykdommer og diagnoser:

 

Grunnforskning

Vita 34 er meget engasjert i grunnforskning. I samarbeid med det medisinske universitet i Hannover utvikler Vita 34 en prosess hvor induserte pluripotente stamceller (ipS-celler) utvinnes fra navlestrengsblod. Derfra kan man danne spesialiserte kroppsceller – som f eks hjertemuskelceller eller leverceller.

nabelschnurblut-medizin-grundlagenforschung

Vita 34 er involvert i grunnforskning sammen med verdenskjente forskningsinstitusjoner. Målet er klart: Å finde nye behandlingsformer og muligheter med stamceller fra navlestrengen, og dermed utvikle behandling av til nå uhelbredelige sykdommer.

 

Ervervet hørselstap

På Children’s Memorial Hermann Hospital i Houston, Texas, blir barn med hørselstap behandlet med eget navlestrengsblod. Målet er klart: Forskerne ønsker å finne en alternativ behandlingsmetode som kan gjenskape hørelsen, slik at barna unngår problemer med språkutvikling, samt problemer i skole og arbeid.

 

nabelschnurblut-fruehkindliche-hirnschaedigungen

Hjerneskade i tidlig barndom kan utløses af et prenatalt slagtilfelle, ved oksygenmangel under fødslen eller ved ulykke og sykdom. Navlestrengsblod har blitt brukt i off-label forsøk, for å redusere følgene av hjerneskaden  – ofte med stor suksess.

Hjerneskade i tidlig barndom

Hjerneskade i tidlig barndom kan eksempelvis oppstå på grunn av oksygenmangel under fødslen, underernæring i livmoren eller et prenatalt hjerneslag. Barn med hjerneskade har blitt behandlet med eget navlestrengsblod i kliniske og medisinske forsøk, noe som medførte en bedring i tilstanden hos flere av pasientene. Dermed ble antagelser fra dyreforsøk bekreftet i praksis. Man kunne påvise en beskyttende effekt, som ble utløst av stamceller fra navlestrengsblod.

 

Kunstige hudtransplantater

Forskere fra universitetet i Grenada utvikler kunstige hudtransplantater med stamceller fra navlestrengen til klinisk bruk etter forbrenninger eller skader.

 

Massive tumorer

Barn med kreftsykdommer fikk eget navlestrengsblod for å stimulere bloddannelse og styrke immunforsvaret etter behandling med kjemoterapi.

 

Blodkreft

I dag brukes vanligvis stamceller fra friske søsken eller donorer til behandling. Eget navlestrengsblod brukes kun unntaksvis.

 

Type 1-diabetes

I en klinisk studie, støttet av Vita34, har barn med juvenil diabetes blitt behandlet med eget navlestrengsblod. Slik håper man å stanse ødeleggelse av insulinproduserende celler via immunsystemet.

 

nabelschnurblut-medizin-herzinfarkt

Ved et hjerteinfarkt dør opptil to milliarder hjerteceller. Vevsmanipulering kan bidra til å reparere disse skadene via kroppens eget vev.

Stamcelleterapi etter hjerteinfarkt

Sammen med Universitet i Rostock påviste Vita 34’s forskere i dyreforsøk, at man ved infusjon av stamceller fra navlestrengsblod kunne øke blodsirkulasjonen og forbedre hjertemusklens pumpeevne etter et hjerteinfarkt.

 

Stamcelleterapi ved slag

Resultatene fra felles prekliniske undersøkelser med universitetet i Leipzig og Fraunhofer-Institut (Emilies), viste at lammelser og bevegelsesforstyrrelser etter et slagtilfelle kan reduseres ved infusjon av navlestrengsblod