Ta vare på navlestrengsblodet til barnet ditt.»

Navlestrengsstamceller

De beste stamcellene får man fra navlestrengen

Det er millioner av stamceller i babyens blodomløp. Det er fortsatt stamcellerikt blod i navlestrengen etter at den klippes. Det verdifulle blodet kan samles opp fra navlestrengens vene. Oppsamlingen er sikker, 100% smertefri og helt uten risiko for mor og barn. Etter behandling i våre laboratorier oppbevares de sikkert i nedfrosset tilstand. Dette gjør at de kan lagres i flere tiår. Der eldes ikke barnets stamceller og de beholder alle de unike egenskapene og fordelene.

Stamceller fra navlestrengen har et enormt potentiale. Beskyttes de riktig, er de tilgjengelige hele livet og kan bidra til å redusere skader og sykdommer. Fra nyfødt til alderdom - stamceller kan gagne reparasjonsprosessene gjennom hele livet.

Det spesielle med stamceller fra navlestrengsblod

  1. Stamceller fra navlestrengsblod er unike.
    Stamceller er like så enestående som et fingeravtrykk og så individuelle som personligheten.
  2. Stamceller fra navlestrengsblodet er unge.
    Stamceller fra nyfødte er hverken påvirket av alder eller miljø. De er upåvirkede, delbare og vitale.
  3. Stamceller fra navlestrengsblod er fleksible.
    Stamceller fra navlestrengsblod er svært fleksible. Takket være deres differensieringspotentiale, kan de utvikle seg til mange ulike celletyper. De danner f.eks. nye blodceller, kroppens immunsystem, samt organerne.

Stamceller fra navlestrengsblod er medisinens håp for fremtiden

Nye muligheter innen sykdomsbekjempelse.“

I navlestrengsblod finnes det utallige hardtarbeidende, potente og vitale stamceller. På bare ni måneder skaper de et menneske fra den befruktede eggcellen. Senere hjelper de til gjennom livet, som en reparasjonsmekanisme, som holder kroppen i gang. 

For mange forskere er stamceller fra navlestrengen det råstoffet som kan være med i bekjempelsen av sykdommer, som hittil har vært vanskelige å behandle. Oppbevaringen av navlestrengsblod kan derfor vare en klok investering for ditt barns fremtidige behandlingsmuligheter. Når du lagrer ditt barns navlestrengsblod i vår stamcellebank vet du at stamcellene er til rådighet gjennom hele livet. De er der alltid hvis ditt barn får bruk for dem.

Fordeler med stamceller fra navlestrengsblod

Stamceller fra navlestrengsblod og navlestrengsvev fungerer som "altmuligmenn." Et stamcelledepot kan være tilgjengelig hele livet, noe som gir sikkerhet og trygghet. Navlestrengsblodet kan brukes i forskjellige medisinske behandlingsformer, hvis behovet skulle oppstå. Navlestrengsblodets stamceller er unike, unge og meget fleksible.

Potensialet i navlestrengsblod
Den sikre veien til stamcelledepotet

Trygg lagring av navlestrengsblod med Vita 34

Vita 34 er den mest erfarne stamcellebanken i Norden. Dette betyr at du kan stole på at vi har medarbeidere og kompetanse til å beskytte ditt barns navlestrengsblod og navlestrengsvev. For at du skal være helt sikker på at stamcellene alltid står til rådighet, har vi utviklet våre helt egne prosesser og materialer til oppbevaringen.

Navlestrengsvev - rikt på verdifulle stamceller

Navlestrengen er livslinjen mellom mor og barn. Den inneholder tre blodkar, som barnets blod strømmer gjennom, slik at oksygen, næringsstoffer og avfallsstoffer kan utveksles i morskaken. For at blodkarene skal kunne motstå belastningene og ikke ødelegges, er de omgitt av navlestrengsvev, en geleaktig masse, som kalles Wharton’s Jelly. Denne gir beskyttelse og støtte.
Navlestrengsvevet (Wharton's Jelly) inneholder mange menenkymale stamceller, og er derfor interessant for stamcellebehandlingen. Når du lagrer både navlestrengsblod og nevlestrengsvev får du stamcellekraften i en dobbel pakke.

Stamcellekraft i dobbeltpakke - bare hos VITA 34
Forstå bruken av stamceller fra navlestrengsblod bedre

Navlestrengsblod i den moderne medisinen

Det er et stort potensiale i stamceller fra navlestrengsblod og navlestrengsvev. Forskere forventer stadig flere banebrytende resultater og utvikling i løpet av de neste årene. Vita 34 jobber løpende med å utvide bruksområdene for stamceller fra navlestrengen. Vita 34 utforsker i samarbeid med ledende universiteter og forskningsinstitutter stadig nye behandlingsformer for type 1-diabetes, slag, hjerteinfarkt og sykdommer i det hematopiske system.

Hvorfor navlestrengsblod og ikke benmarg?

Hvor vellykket en behandling med stamceller blir, avhenger av cellenes alder. Stamcellene blir eldre i takt med oss, og kan bli skadet av sykdom og miljømessige faktorer. Jo yngre de er, jo bedre kan de tilpasse seg og regenerere.

Studier viser at visse lidelser, som f.eks. åreforkalkning, oppstår når stamcellene blir gamle. På det tidspunktet kan de nesten ikke dele seg og fremme regenereringen, noe som gjør at skader reparerer seg svært langsomt eller ikke i det heletatt. 

Derfor foretrekker legene stamceller fra navlestrengen til medisinske behandlinger. I motsetning til stamceller fra benmargen, lagres stamceller fra navlestrengen uten at det blir foretatt noen inngrep.

Transport, test og nedfrysning

Vita 34 lagrer fullblod, fordi hver eneste celle teller for oss. Stamceller er for verdifulle til å kaste bort!“

Anne Wilhelm (leder av produksjon)

Det er bra å ta vare på stamcellene fra ditt barns navlestrengsblod. Når fødselen er i gang, ringer man til Vita 34 sin vaktsentral. En av våre jordmødre kommer til fødestedet, men holder seg i bakgrunnen under fødselen, slik at hun ikke forstyrrer. Hun tapper blodet fra navlestrengen så fort den er klippet etter fødselen. Det er ingen smerter eller rissiko for mor og barn. 

Etter dette transporteres navlestrengsblodet under sikre forhold til våre laboratorium i Leipzig i Tyskland. Der blir det i løpet av få timer undersøkt av bioanalytikere og deretter fryst ned til minus 180 grader. 

Fra da av er barnets stamceller lagret under sikre forhold. De er en unik reserve, som kan hentes frem hvis det blir bruk for dem. 

Suksess med stamceller

Allerede i dag bruker man stamceller fra navlestrengsblod som standardbehandling mot forstyrrelser i bloddannelsen, som f.eks. leukemi og blodmangel. Stamceller hjelper også til med å korrigere eller regenerere feil i immunsystemet. Etter omstendig kjemoterapi, fremmer stamceller fra navlesterngsblod også dannelsen av blod. 

Men de mulige bruksområdene er større. Leger har allerede brukt stamceller fra pasienters eget navlestrengsblod ved individuelle behandlinger, medisinske og kliniske forsøk, autoimmune sykdommer (som f.eks. type 1-diabetes, hjertesykdommer, nevrologiske skader, som f.eks. hjerneskader i barndommen) og hørselstap. Forskere mener at stamcellebehandling på lang sikt kan være med på å lindre følgeskader fra hjerteinfarkt og slag. Dette gjelder også for behandling av degenerative sykdommer i ben, bindevev og ledd. Forskningsprosjekter med lovende resultater er allerede igangsatt.