FAQ

Ofte stilte spørsmål

Hver dag besvarer medarbeiderne i Vita 34’s kundeservice spørsmål over telefon eller via e-post. Derfor har vi samlet en rekke ofte stilte spørsmål om oppbevaring av stamceller fra navlestrengen.

Finner du ikke ditt spørsmål her? Kontakt oss på +45 7025 7121 eller via mail på info@vita34.dk!

 


Spørsmål: Hvilke fordeler får barnet mitt dersom jeg oppbevarer hans/hennes navlestrengsblod?

Stamceller fra navlestrengen gir barnet og foreldrene en alternativ behandlingsmulighet. Stamceller har stort potensiale innen behandling av forskjellige sykdommer som kan oppstå gjennom hele livet; bl.a. sykdommer i blod- og nervesystemet, samt til behandling af cerebral parese og skader som kan oppstå etter hjertestans, slag, åreforkalkning eller diabetes. Ved å oppbevare barnas stamceller vil både barnet selv og søsken, uansett alder, ha tilgang på disse behandlingsmulighetene i fremtiden.


Spørsmål: Hvis navlestrengsblod er så verdifullt, hvorfor oppbevarer ikke alle det?

I dag mangler de aller fleste av oss kunnskap om stamcellenes potensiale, og muligheten for å høste navlestrengsblod i forbindelse med fødselen. I noen land gis dette tilbudet i offentlig regi, i andre land ikke. Av den grunn er tilgjengelig informasjon om tilbudet også varierende. 


Spørsmål: Kan stamceller være nyttige også for foreldre eller søsken?

En av fordelene med å oppbevare stamceller er at de kan brukes til å hjelpe andre. På samme måte som ved organdonasjon er det avgjørende at vevenes egenskaper er forlikelige, slik at kroppen ikke avviser cellene etter transplantasjon. Stamceller matcher med 25% sannsynlighet perfekt mellom søsken, men mindre god forlikelighet kan også fungere, avhengig av hvilken sykdom det gjelder. Dette innebærer at dere som familie har mulighet til å unngå potensielt kritisk ventetid ved behov for donor, og dermed kan få behandling hurtigere. Vita 34 kan foreta bestemmelse av vevstype, hvis en familie ønsker å kjenne til stamcellenes egnethet.


Spørsmål: Min jordmor er skeptisk til bruk av stamceller, hva kan grunnen være til det?

Vårt generelle inntrykk er at jordmødre ikke er skeptiske til bruk av stamceller fra navlestrengen, men at det fortsatt er mangel på kunnskap om emnet. Faktisk er jordmødre som oftest meget nysgjerrige og vil gjerne ha både omfattende og detaljert informasjon. Hvis du tror at din jordmor vil vite mere om temaet, sender vi henne gjerne faglitteratur eller inviterer henne til et informasjonsmøte med våre stamcelleeksperter. Vi arrangerer også informasjonsdager for jordmødre og jordmorstudenter, nettopp for å øke kunnskapen om stamceller hos denne faggruppen.


Spørsmål: Har man allerede brukt stamceller fra navlestrengsblod?

Det oppbevares i dag omkring 4,5 millioner stamcelleprøver etter initiativ fra foreldre. Flere enn 1.100 stamcelleprøver er blitt brukt i behandlinger – 100 av disse i Europa, hvorav 30 har vært oppbevart hos Vita 34. I Japan og USA, som er verdensledende på feltet, bruker man i dag oftere stamceller fra navlestrengsblod enn fra benmarg. Man behandler f.eks. både kreft og stoffskiftesykdommer, samt skader i hjernen. Leger verden over har allerede bekreftet kvaliteten på Vita34’s stamcelleprøver etter å ha brukt dem i behandlingssammenheng. I Tyskland, hvor vårt laboratorium ligger, er Vita 34 faktisk den eneste stamcellebanken som har levert navlestrengsblod til medisinsk behandling. 


Spørsmål: Hvorfor er ens egne stamceller førstevalget?

Kroppen tolererer best egne stamceller. Fremmede stamceller har andre vevskarakteristika og kan derfor forårsake avvisningsreaksjoner. Så lenge den enkelte behandling tillater det, foretrekker man derfor kroppens egne stamceller. Et unntak er ved behandling av sykdom med genetiske komponenter, f.eks. leukemi. Man kan ikke bruke egne stamceller til behandling av leukemi, da det er risiko for at sykdommen allerede ligger innkodet i cellene. Dersom en person utvikler leukemi vil det være en stor fordel å kunne benytte oppbevarte stamceller fra søsken, så fremt det er vevsforlikelighet – hvilket det er 25 % sannsynlighet for. Dermed kan man unngå ventetid i donorregistret.


Spørsmål: Hvilke fordeler har stamceller fra navlestrengen, sammenlignet med benmarg?

Stamcellenes alder er avgjørende for om en behandling blir vellykket eller ikke. Jo yngre stamceller, desto større potensiale. Nyere forskning tyder på at aldersrelaterte lidelser, slik som åreforkalkning, først forekommer når ens egne stamceller er blitt for gamle til å reparere skadene. Av den grunn foretrekker man at benmargsdonorer ikke er eldre enn 45 år. Ved uttak allerede ved fødselen, er stamcellene fra navlestrengen på et meget ungt stadium og dessuten upåvirket av miljøet utenfor livmoren.


Spørsmål: Er det risikofritt å høste stamceller fra navlestrengen?

Oppsamling av stamceller fra navlestrengen er en risikofri, ukomplisert og smertefri prosess for både mor og barn. Når ditt barn fødes og navlestrengen klippes over, oppsamles blodet fra resten av navlestrengen, som stadig er forbundet med morkaken, mens navlestrengsvev oppsamles etter at morkaken er født.


Spørsmål: Hvilke krav stilles det for å høste stamceller fra navlestrengen?

Oppbevaring av stamceller er underlagt vevsloven, og er tillatt kun for sertifiserte vevssenter. Vita 34 i Danmark, Sverige og Norge stiller med personale som er utdannet til å ivareta oppsamlingen, og disse får jevnlig oppfølging av ansvarshavende jordmor ved vår vaktsentral. Vita 34 har kontaktpersoner i hele Danmark og store deler av Sverige og Norge. Du kan alltid ringe vår kundeservice og få informasjon om oppsamlingsmuligheter der du skal føde.


Spørsmål: Hva skjer dersom mitt barn får bruk for stamcellene?

Vita 34 har sitt eget laboratorium som hver dag mottar og fryser ned stamceller fra hele verden. Laboratoriet er åpent alle dager, og har en egen kurér som er tilgjengelig døgnet rundt.  Om nødvendig kan vi levere stamceller til ethvert sykehus i verden innen 96 timer –  etter at stamcellene har gjennomgått en omfattende kontroll. I de fleste tilfeller hvor man har brukt stamceller fra Vita 34, har vi vært i dialog med foreldre og behandlende leger i flere måneder før en planlagt stamcelletransplantasjon finner sted.


Spørsmål: Kan man fortsatt bruke stamcellene til behandling når barnet har blitt voksent?

Voksne kan vanligvis også behandles med stamceller fra navlestrengen. På verdensbasis blir hver tredje behandling med navlestrengsblod utført på voksne. Etter oppsamlingen blir antallet celler i blodet nøye kontrollert i vårt laboratorium. Selv når celleantallet ikke er optimalt for en voksen kropp, er det gode sjanser for en vellykket behandling, fordi moderne teknikker tillater formering av stamcellene. Denne type prosedyrer er fortsatt på forsøksstadiet, men når ditt barn har vokst opp, forventer vi at det er ren rutine.


Spørsmål: Hvem står bak Vita 34?

Vita 34 er grunnlagt av leger og ledes av leger. Vita 34 sysselsetter også en rekke biologer, kjemikere, biokjemikere, jordmødre og laboratorieeksperter – alle med et felles mål om å sikre den høyest mulige kvalitet og maksimale sikkerhet.


Spørsmål: Hvilken erfaring har Vita 34?

Vita 34 ble grunnlagt i 1997 og har lengst erfaring med oppbevaring av stamceller i Tyskland. Vi har oppsamlet og oppbevarer mer enn 145.000 stamcelleprøver og har ved slutten av 2016 frigitt 30 stamcelleprøver til behandling.


Spørsmål: Hva betyr navnet ’Vita 34’?

’Vita’ er det latinske ordet for ’Liv’. Tallet 34 står for overflatemolekylet CD 34, som kjennetegner de bloddannende stamcellene. Vårt navn symboliserer virksomhetens og medarbeidernes ansvar. Det står for høy kvalitet og en sikker oppbevaring av stamcellene – og dermed for beskyttelse av livet.