VITA 34 - den største og mest erfarne Stamcellebanken i tyskspråklige land

  • Nummer 1 hos nye kunder i Europa
  • Ca. 145.000 Stamcelledepoter
  • I dag finnes allerede 30 anvendelser
  • Egen forsknings- og utviklingsavdeling
  • Den eneste tyske leverandør for lagring av navlestrengvev

Imprint

Redaksjon og administrasjon

Vita 34 AG
Deutscher Platz 5a
04103 Leipzig

 

Postadresse:

Perlickstraße 5
04103 Leipzig

Telefon: +49 (0)341 48792-0
Telefax: +49 (0)341 48792-20
E-Mail: info@vita34.de

 

Styret:

Dr. André Gerth (formann), Dr. Wolfgang Knirsch, Falk Neukirch

Registrert i handelsregisteret: HRB 20339 Amtsgericht Leipzig
Mva-ID: DE 239 733 620

 

Ansvarsfraskrivelse

Vi tar ikke ansvar for riktighet, fullstendighet, aktualitet eller kvaliteten på dataene og informasjonen på dette nettstedet. Vi tar ikke ansvar for materiale eller ikke-materielle skader som er forårsaket av bruk av de tilgjengelige opplysninger eller som følge av bruk av uriktige eller ufullstendige opplysninger, såfremt det ikke kan dokumenteres et forsettlig eller grovt uaktsomt brudd fra vår side. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å endre data som er publisert på dette nettstedet, eller hele vårt tilbud uten spesiell kunngjøring på forhånd. Likeledes har vi rett til å supplere dette nettstedet til enhver tid, å slette eller delvist eller definitivt innstille dens offentliggjørelse.

 

Referanser

Dersom det på denne siden direkte eller indirekte henvises til «lenker», som ligger utenfor vårt ansvarsområde, tar vi kun ansvar for dette i de tilfeller hvor vi ville ha hatt kunnskap om innholdet og hvis det hadde vært teknisk mulig og rimelig for oss å forhindre innhold som strider mot loven. Vi gjør det eksplisitt klart at vi ikke har noen form for innflytelse på utformingen og innholdet på de koblede sidene. Av denne årsak distanserer vi oss uttrykkelig fra alle innhold som kobles til dette nettstedet. Vi gjør dette innholdet ikke til vårt egen, og utelukker ethvert ansvar for dette. Dessuten er oss ulovlig innhold på de koblede sidene ikke kjent. I tillegg fremstiller nevnelse eller ikke-nevnelse av en lenke samt dennes rekkefølge på ingen måte en vurdering eller devaluering. Et eventuelt ansvar til den koblede sidens tilbyder for dennes innhold, og spesielt for skader som kan oppstå som følge av benyttelse eller ikke-benyttelse av de informasjonene som tilbys av denne tilbyderen, vil forbli uberørt av dette. De tidligere nevnte begrensninger gjelder også oppføringer i gjestebøker, diskusjonsforum og e-postlister fra tredjeparter.

 

Opphavsrettigheter

Samtlige rettigheter til eierskap av objekter, grafikker, lyd-dokumenter, videosekvenser og tekster som er fremstilt av oss, tilhører kun oss. Enhver kopiering eller benyttelse av disse objektene, grafikkene, lyd-dokumentene, video-sekvensene og tekstene i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten vårt samtykke. Alle rettigheter til alle varemerker som nevnes på denne eller på koblede sider tilhører utelukkende eierne av disse merkene.

 

Vilkår for deltakelse for VITA 34 kundeanbefaling

Vilkår for deltakelse (gyldig fra 01.04.2014)

En anbefaling er vellykket hvis kommende foreldre som er  informert fra disse, inngår en kontrakt for lagring av den nyfødtes stamceller i kontraktvariantene VitaPlus eller VitaPlusNabelschnur med VITA 34. Som vervet gjelder interesserte personer som enda ikke har vært kunde eller interessenter hos VITA 34. En oppsagt kontrakt regnes ikke som en vellykket anbefaling. Dersom en interessent verves flere ganger, mottar kun den anbefaleren som først ble registrert hos Vita 34 en premie. VITA 34 forplikter seg til, dersom det er tale om en vellykket anbefaling, å gi anbefaleren en premie og interessenten en kreditt på kontraktavgiften til VitaPlus eller VitaPlusNavlestreng på hver i sær 100 Euro. En kontantutbetaling på kreditteringen og avregningen med eventuelt påløpende tilbaketrittsgebyrer er ikke mulig.

Bare en kreditt kan innløses per stamcellelagring. Denne handlingen kan ikke kombineres med andre rabatter/tilbud/kuponger.

 

Foto dokumentasjon

Alle bilder er lisensiert på shutterstock, fotolia, iStockphoto, gettyimages, ClipDealer og Photocase. Dette gjelder ikke for bilder av pixelio, her finner du bildedokumentasjon på bunnen av hver side. Flere bilder i arrangementskalender under cc-by-sa lisensen: Apolda Vucks | Bernau Dabbelju | Han Reding Matthias 854 | Finsterwalde Joey II. | Skogen X vin Czar. Gera Steffen løve | Hall senger slottet | Ludwigsfelde Lienhard Schulz | Neumarkt LordMP | Quedlinburg/Zwickau APreussler | Riesa Kolossos. Mellifikation Luckenwalde panoramio

 

Online konfliktløsning

Du finner portalen for online konfliktløsning her.