• 5 gode grunner til å beskytte dine barns stamceller

  • Stamceller er verdifulle, fordi de er kroppens byggestener
  • Stamceller brukes til å behandle alvorlige sykdommer
  • Stamceller har blitt brukt til behandling mer enn 30.000 ganger
  • Stamceller matcher med 25% sannsynlighet perfekt mellom søsken
  • Stamceller kan revolusjonere fremtidens sykdomsbehandling
 • Vita 34 er blant verdens 10 beste navlestrengsbanker

  BioInformant har utnevnt Vita 34 som en av de ti mest innflytelsesrike
  og innovative navlestrengsbanker i verden.

  Finn ut mer her!

Beskytt ditt barns stamceller med Vita 34

Hva er stamceller?

Et voksent menneske består av 100.000.000.000.000 (100 billioner) kroppsceller, og alle stammer fra en eneste celle – den befruktede eggcellen. Fra denne utvikler hele mennesket seg på kun ni måneder.

Stamceller er kort fortalt livets byggestener. De er nemlig celler på sitt tidligste stadium. Dette betyr at de kan produsere kopier av seg selv og har potensiale til å utvikle seg til hvilken som helst av kroppens celler.

Gjennom hele livet bruker kroppen stamceller til oppbygging, regenerering og reparasjon. Dessverre reduseres stamcellenes helbredende evner allerede under forsterutviklingen. Heldigvis er de fortsatt unge og spreke når vi samler dem opp fra navlestrengen. Det er derfor stamceller fra navlestrengen er ekstra gode til sykdomsbehandling og medisinsk bruk.

Hva er navlestrengsblod?

Det er millioner av stamceller i babyens blodomløp. Det er fortsatt stamcellerikt blod i navlestrengen etter at den klippes. Det verdifulle blodet kan samles opp fra navlestrengens vene. Oppsamlingen er sikker, 100% smertefri og helt uten risiko for mor og barn. Etter behandling i våre laboratorier oppbevares stamcellene sikkert i nedfrosset tilstand. Dette gjør at de kan lagres i flere tiår. Der eldes ikke barnets stamceller og de beholder alle  unike egenskaper og fordeler.

Hva er navlestrengsvev?

Navlestrengen er bokstavlig talt det livsviktige båndet mellom mor og barn. Navlestrengen sørger for både oksygen og næringsstoffer til det ufødte barnet. Den fjerner også avfallsstoffer og karbondioksid. Det finnes også pulserende blodkar i navlestrengen, som er omgitt av et beskyttende, geleaktig vev. Dette kalles navlestrengsvevet og inneholder mange mesenkymale stamceller, som kan danne bindevev, ben, brusk, muskler og sener.

Spesielle egenskaper til stamceller fra navlestrengsblod

 • Stamceller fra navlestrengsblod er unike

  Dine egne stamceller stemmer perfekt over ens med alle kroppens vev. De er like unike som et fingeravtrykk og så individuelle som personligheten.

 • Stamceller fra navlestrengsblod er unge

  Neonatale stamceller er ikke skadet av aldring eller miljø. De har ikke vært utsatt for belastning, er villige til å dele seg, er vitale og generelt fri for virus og bakterier.

 • Stamceller fra navlestrengsblod er fleksible

  Stamceller fra navlestrengsblod er spesielt anvendelige. Gjennom sitt differensieringpotensiale kan de utvikle seg til en rekke celletyper.

Slik beskytter du ditt barns stamceller

Du ønsker ikke å kaste stamceller fra navlestrengsblod hvis du har innhentet tilstrekkelig med informasjon i forkant av fødselen. Dette er en unik mulighet til å sikre barnets stamceller. Vår omfattende og forebyggende screening gir deg ytterligere sikkerhet, og via det kostnadsfrie donasjonsalternativet kan du også tenke på andre.

Hvorfor lagre stamceller hos Vita 34?

 • 145.000Stamcelledepoter

  Over 145.000 stamcelledepoter er kryokonservert hos VITA 34. I nedfryst tilstand forblir cellene unge og vitale.

 • 30Anvendelsesområder

  Stamceller lagret hos VITA 34 har allerede blitt benyttet i medisinsk behandling 30 ganger.

 • 10Verdens beste navlestrengsbanker

  Som eneste stamcellebank i Tyskland, hører VITA 34 til de ti mest innflytelsesrike og nyskapende navlestrengs-blodbankene i verden.

Stamcellers potensiale og bruksmuligheter

Bruk av stamceller fra Vita 34

Klargjøring og transplantasjon av stamceller krever stor kunnskap og erfaring. Takket være de foreløpig 30 gangene kvalitetsstamceller fra våre egne kryolager har blitt brukt til transplantasjoner, kan Vita 34 dokumentere stamcellepreparatenes praktiske bruk. Vita 34 sine stamcellepreparater brukes allerede som en behandlingsform ved kreft, som f.eks. leukemi og neuroblastom, ved blodsykdommer som aplastisk anemi eller beta-thalassæmi, immundefekter som SCID eller Wiskott-Aldrichs syndrom, neonatale hjerneskader og barnerelatert type 1-diabetes.

Forskning hos Vita 34

Hos Vita 34 har vi vår egen forsknings- og utviklingsavdeling, som jobber med både grunnforskning og forskning på bruk av stamceller. Våre mål er å forbedre kvaliteten ytterligere og løpende utvide bruksmulighetene for stamceller, navlestrengsblod og navlestrengsvev. Allerede nå er de fleste eksperter i verden sikre på at medisinsk behandling med stamceller blir en fast del av fremtidens medisinske tilbud. Grunnet dette utforsker Vita 34, i samarbeid med førende universiteter og forskningsinstitutter, løpende nye behandlingsformer for type 1-diabetes, slagstilfeller, hjerteanfall og sykdommer i det bloddannende system. Når det gjelder grunnforskning, jobber vi for eksempel sammen med Hannovers medisinske høyskole om en metode for å innhente induserende pluripotente stamceller fra navlestrengs-stamceller.

Regenerativ medisin

Ledende forskere mener at vi skal forvente at hver syvende person vil få bruk for behandling basert på stamceller. En av grunnene er at folk lever lengre at og flere mennesker utvikler kreft og diabetes.

Forskning innenfor regenerativ medisin arbeider med å gjenskape celler, vev og organer, som er skadet ved sykdom eller ulykke, ved bruk av unge og vitale stamceller. Derfor forskes det intensivt på terapautisk bruk av levende celler og kunstig dyrket vev, for å utvikle nye medisinsk behandlingsmetoder. Det langsiktige målet for den regenerative medisinen er å fremstilling og transplantasjon av hele organer. Man interesserer seg i den forbindelse spesielt for de voksne og induserende, pluripotente stamcellene, da de har evnen til å utvikle seg til ulike vevstyper. Allerede i dag, utløser friske bruskceller, som man injiserer i skadde mellomvirvelskiver, reparasjons- og regenerasjonsprosesser.

 • Det beroliger meg fortsatt den dag i dag at vi kan gjør bruk av de unge og ubelastede stamcellene til barnebarnet vårt, dersom det skulle bli behov for det en gang i fremtiden."

  Dagmar Thielbestemor til Paula (barnet med den 1. lagringen av navlestrengblod hos Vita 34)

Vi har 20 års erfaring med å beskytte stamceller fra navlestrengen

Vi er spesialister i oppbevaring av stamceller fra navlestrengsblod og navlestrengsvev til medisinske formål, samt produksjon av stamcelletransplantater fra navlestrengsblod.

Oppsamlingen av navlestrengsblod og navlestrengsvev skjer umiddelbart etter fødselen, og gjøres av jordmødre, som er spesielt opplært av Vita 34. Prosessen er helt uten risiko og smertefri for mor og barn. Etter at navlestrengen er klippet, samles navlestrengsblodet opp i en unik pose. Deretter fraktes den verdifulle pakken fra fødestedet til Vita 34 sine laboratorium i Leipzig i Tyskland. Under hele turen ligger navlestrengsblodet sikkert emballert i våre spesielt utviklede transportkasser.

I Leipzig blir stamcellene nøye behandlet av våre eksperter, samtidig som stamcellene gjennomgår mange tester og undersøkelser, før vi fryser dem ned i vår kryotank. Her forblir de ved ca -180 °C, slik at alle cellenes aldringsprosesser går i stå. Mens barnet vokser opp, bevarer stamcellene sine unike egenskaper i den biologiske dvalen, hvor de forblir unge og upåvirkede. Flere vitenskaplige undersøkelser har entydig bevist at stamceller er fullt brukbare, deler seg og inngår i kroppens reparasjonsmekanismer, selv når de taes opp flere tiår serere. Derfor står stamcellene til rådighet gjennom hele menneskets liv. De kan nemlig alltid taes opp raskt og brukes hvis behovet oppstår.

Bak Vita 34 står et erfarent team av høytutdannede stamcellespesialister. Som erfaren stamcellebank overholder Vita 34 også de strenge europeiske, medisinske kravene. Dermed implementerer Vita 34 konsekvent alle kravene i GMP-veiledningen. GMP står for Good Manufacturing Practice, eller på norsk: god fremstillingspraksis. En egen avdeling for kvalitetssikring går over alle trinn og prosesser i våre ultramoderne, sterile laboratorium og i våre kryogeniske tanker.

Det er for øyeblikket mer enn 4400 vitenskaplige forsøk med stamceller i gang på universitetssykehus verden over. For hver dag som går, blir leger og forskere dyktigere til å behandle flere og flere sykdommer med stamceller. Det er derfor god grunn til å tro at stamceller vil få en revolusjonerende betydning for fremtidens sykdomsbehandling.